Cech Rzemiosł w Grodzisku Mazowieckim logo

Legalizacja świadectwa czeladniczego oraz dyplomu mistrzowskiego

Informujemy, iż z dniem 14.12.2007r. Mazowiecka Izba Rzemiosł i Przedsiębiorczości – zespół oświaty zawodowej wprowadza sposób legalizacji świadectwa czeladniczego oraz dyplomu mistrzowskiego. Świadectwa po legalizacji są honorowane w krajach zachodnich.

Informujemy, iż z dniem 20.10.2007r. powstała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która ma za zadanie współpracę z PIP-em oraz ze związkami zawodowymi. Przewodniczącym rady został poseł Stanisław Szwed.

Przedstawiamy poniżej kopie odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia w przypadku skrócenia okresu nauki zawodu.

Informujemy wszystkich właścicieli zakładów fryzjerskich, iż w dniach 26-27 kwietnia 2008r. odbędą się Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego. Pisemne zgłoszenia należy przesłać do biura tel/fax: 061 825-94-14, 061 853-78-05 wew.290, e-mail: biuro@crr.com.pl

Prosimy również o informacje chęci udziału w Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego potwierdzać pod nr te. Cechu: 022 755-54-22, e-mail: cechgrodzisk@go2.pl

Regulamin jest do wglądu w Rejonowym Cechu Rzemiosł Różnych w Grodzisku Maz. jak również na stronach www.zrp.pl, www.crr.prv.pl.

Copyrights 2016 Frank-Pol Strony internetowe - Larso.pl