Cech Rzemiosł w Grodzisku Mazowieckim logo

Rzemieślnicy dostrzeżeni – nagrodzeni

Rzemieślnicy dostrzeżeni – nagrodzeni

W dniu 03 czerwca 2017r w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się Święto Mistrza. Uroczystość ta ma również na  celu  wyróżnienie Mistrzów i ich Uczniów.

Mistrzów, którzy dowiedli mistrzostwa w swojej dziedzinie, a zarazem pod swoimi skrzydłami kształcą młodych następców – Uczniów, którzy podążają w ich ślady.

Wśród wyróżnionych mamy także osobę z Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych  w Grodzisku Mazowieckim w osobie Pani Agnieszki Orackiej, której przyznana została statuetka ” SYRENKI” nagroda za szkolenie uczniów w rzemiośle, Pani Agnieszka w swoim życiu zawodowym poświęciła się krzewieniu edukacji zawodowej.

Gratulujemy !!

 

Copyrights 2016 Frank-Pol Strony internetowe - Larso.pl