Cech Rzemiosł w Grodzisku Mazowieckim logo

Historia

Historia naszego Cech-u

Od najdawniejszych czasów właśnie od rzemiosła zaczynało się gospodarowanie wszędzie tam, gdzie powstawały bądź odradzały się skupiska ludności.

Rzemiosło rozwijało się już w okresie wczesnopiastowskim, kiedy to zaczęły się wyodrębniać grupy ludzi zajmujące się wyrobem produktów , dającym im osobny zawód. Specjalizowanie się w tych zawodach równało się narodzinom rzemiosła.

Wraz z utrwaleniem się na ziemiach polskich stosunków feudalnych zaczęło wzrastać zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze.
Wzmianki o istnieniu rzemiosła w Grodzisku sięgają okresu w latach 1506-1600. Źródła historyczne wspominają o działających w 1579 roku 17 rzemieślników różnych zawodów.

Grodzisk należał do miast , które nie posiadały gospodarstw rolnych , toteż jego mieszkańcy utrzymywali się głównie z handlu i rzemiosła. W 1810 roku odnotowano 36 rzemieślników i 36 handlarzy. Były to przede wszystkim profesje , które zabezpieczały podstawowe potrzeby mieszkańców miasta między innymi: piekarze, rzeźnicy, stolarze. kowale, szewcy, krawcy itp.

I tak w latach trzydziestolecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na terenie powiatu grodziskiego działało już 797 zakładów rzemieślniczych. Najliczniejsze grupy rzemiosł, to rzemiosła metalowe liczące 156 zakładów, w tym 100 ślusarzy, 31 kowali, rzemiosła budowlane-115 zakładów, w tym 58 murarzy i 38 instalatorów ,rzemiosła skórzane-93 zakłady, w tym 43 szewców, rzemiosła odzieżowe-92 zakłady, w tym 64 krawców i drzewne-52 zakłady, w tym 40 stolarzy.

W 1975 roku Cech Rzemiosł Różnych przemianowany został na Rejonowy Cech Rzemiosł Różnych.

W 1989 roku do Cechu należało około 1500 zakładów rzemieślniczych. Zniesienie obligatoryjności przynależenia do organizacji cechowej spowodowało drastyczny spadek ilości zrzeszonych w Cechu członków.

Cech Rzemiosł Różnych w Grodzisku Mazowieckim w 2013r obchodził 195-lecie powstania rzemiosła na terenie Grodziska Mazowieckiego na uroczystości , która miała miejsce w Domu Rzemiosła zostało odznaczonych wielu zasłużonych rzemieślników.

 

Archiwalne zdjęcia naszej siedziby w Grodzisku Mazowieckim:

Copyrights 2016 Frank-Pol Strony internetowe - Larso.pl