Cech Rzemiosł w Grodzisku Mazowieckim logo

Zarząd

Lista aktualnych Członków Zarządu:

Starszy Cechu Marek Kowalski
Podstarszy Cechu Dariusz Naporowski
Skarbnik Waldemar Jankowski
Sekretarz Agnieszka Oracka
Członek Zarządu Ewa Kosińska
Kierownik Biura  mgr Anna Stasiak

 

Copyrights 2016 Frank-Pol Strony internetowe - Larso.pl